Contact Us

Name

Email *

Message *

Thursday, 28 November 2013

வேதத்தில் சிவநாமத்தின் ஸ்தானம்

தெய்வத்தின் குரல் (மூன்றாம் பாகம்) - தெய்வ தத்வம் தெய்வங்கள்.

விலையுயர்ந்த ரத்னமொன்று நம்மிடமிருந்தால் வீட்டிலே எங்கே வைப்போம்? வாசல் புற ரூமில் வைப்போமா? தோட்டத்தைச் சேர உள்ள ரூமில் வைப்போமா? ரொம்பவும் காபந்தமாக மத்தியில் இருக்கிற ரூமில் இரும்புப் பெட்டியில்தான் வைப்போம். அப்படியே வேதத்தில் ஜீவரத்னமான சிவநாமத்தை ரொம்பவும் ஜாக்ரதைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது. நாலில் மத்தி இரண்டாவது. நாலு வேதங்களில் இரண்டாவது யஜுஸ். அதர்வவேதத்தைச் சேர்க்காமல் ரிக், யஜுஸ், ஸாமம் என்ற மூன்றை மட்டும் 'த்ரயீ' என்பதுண்டு. அப்போதும் ரிக்குக்கும் ஸாமத்துக்கும் நடுவில் வருது யஜுஸே. யஜுஸிலேயே சுக்ல யஜுஸ், க்ருஷ்ண யஜுஸ், என்று இரண்டு இருப்பதால் நாலு வேதத்தை நாலு வேதத்தை ஐந்து என்று ஆக்கினாலும் ரிக், சுக்ல யஜுஸ், க்ருஷ்ண யஜுஸ், ஸாமம், அதர்வம் என்ற ஐந்தில் நட்ட நடுவாக வருவது மூன்றாவதான க்ருஷ்ண யஜுஸ்தான் இந்த க்ருஷ்ண யஜுர் வேதத்தில் மத்ய பாகம் அதன் நாலாவது காண்டம். அந்தக் காண்டத்தின் மத்யம் ஐந்தாவது ப்ரச்னம். இதிலேதான் நடுவில் ஸ்ரீ ருத்ர ஸூக்தம் என்படுவதில் நடுநாயகமாக பஞ்சாக்ஷரம் வருகிறது. அந்த பஞ்சாக்ஷரத்துக்கும் மையமாக 'சிவ' என்ற த்வயக்ஷரம் இருக்கிறது.

Moksha


During our life in this world itself - during the time we seem to exist in our body - we must learn to treat the body as not "me", not "mine". Mokhsa or liberation does not necessarily mean ascending to another world like Kailasa or Vaikuntha. It can be attained here and now. What is moksha? It is everlasting bliss that comes of being freed from all burden. He who lives delighting in his Self in this world itself without any awareness of his body is called a "Jivanmukta". The supreme goal of the Vedas and Vedanta is making a man a Jivanmukta.Courtesy: MAHAPERIYAVAL SRI CHANDRASEKARENDRA SARASWATHI'S LIFE AND TEACHINGS.

Wednesday, 27 November 2013

கடவுள் அணு

‘கடவுள் அணு’ என்று விஞ்ஞானிகளால் செல்லமாக அழைக்கப்பட்ட, எல்லா அணுக்களிலும் நுண்ணியதும், ஆதாரமானதுமான நுண்மையான அணுவை, சுமார் 14 ஆண்டுகள் முயற்சி செய்து, ஏறக்குறைய ரூ.20,000 கோடி செலவு செய்து, ஸ்விட்சர்லாந்து – பிரான்ஸ் நாட்டு எல்லையில் உருவாக்கப்பட்ட ‘செர்ன்’ என்கிற விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி சாலை, அடையாளம் கண்டு விட்டதாக ஜூலை 4-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டபோது உலகமே வியந்தது. இந்த ‘கடவுள் அணு’ என்று அழைக்கப்படும் துண்டு அணுவுக்கு உண்மையான பெயர் ‘ஹிக்ஸ்-போசான்’ என்பது. இது இரண்டு விஞ்ஞானிகளுடைய பெயர்களின் இணைப்பு. இதில் ஹிக்ஸ் என்பது இங்கிலாந்து நாட்டு விஞ்ஞானியின் பெயர். இவர் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறார்.

1998-ல் துவங்கிய இந்த விஞ்ஞான முயற்சி எல்லாவற்றுக்கும், 74 ஆண்டுகளுக்கு முன், 1924-ஆம் ஆண்டு பிள்ளையார் சுழி இட்டவர், நம் நாட்டு விஞ்ஞானியான கல்கத்தாவைச் சேர்ந்த சத்யேந்திரநாத் போஸ் என்கிற இளைஞர். 1894-ல் பிறந்த இவர், 1924-ஆம் ஆண்டு அணுவையும் அணுசக்தியையும் கண்டுபிடித்த ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுக்கு, ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை ஒன்றை அனுப்பினார். அப்போது அவருக்கு 30 வயது. அவரும் ஐன்ஸ்டீனும் சேர்ந்து செய்த ‘ஐன்ஸ்டீன் - போஸ் கண்டேன்செட்’ என்கிற கண்டுபிடிப்புதான், செர்ன் விஞ்ஞானிகள் இப்போது கண்டுபிடித்திருக்கும் நுண் அணுவைத் தேடுவதன் துவக்கம். அணுக்களுக்கு உப அணுக்கள் உண்டு என்பதற்கு போஸின் சிந்தனைதான் துவக்கமாக இருந்தது.

மன சித்த சுத்திக்கு "ஆசாரம்" தேவை - ஸ்ரீ மஹா பெரியவாWhy Religion? (HinduDharma: The Vedas)

Why do we need religion? Why do we listen to a religious teacher? We do so hoping to have our problems solved and our faults corrected. We do not seek a preceptor when we are not in trouble or when we feel that there is nothing lacking in us. The more we are besieged by troubles the more often we go to worship in temples or seek the darshan and advice of great men.

We approach great men, saintly persons, hoping to find a remedy for our suffering and to have our doubts cleared. When we are harassed by difficulties, we try to find solace in books or in listening to the advice of men of wisdom and virtue. Or we go on pilgrimage and bathe in sacred ponds or rivers. Thus we hope to find mental peace by and by. Those who know utter tranquillity remain in bliss. It does not matter to them in the least whether they are stabbed or injured otherwise, whether they are honoured or maligned.

Great men arise in all jatis, great men who experience inner peace. What is religion? It is that which shows the way to santhi, the peace that passeth understanding. Religion is known as "mata" or "dharma". Dharma is the means to attain the ultimate good that is liberation -- and it is the same as "mata".

The pursuit of dharma is first meant for happiness and well-being in this world. When it is practised, without desiring happiness here, it will lead to liberation. Yes, this is dharma; this is mata.

Sunday, 24 November 2013

rAma mandiram


Sri Bhagavan Nama Bodhendra Swamigal was a 17th century saint poet and the 59th ‘Jagathguru’ of the Kanchi Kamakoti Peetam. A scholar in Sanskrit, he was a great devotee of Lord Rama. His contribution enriched the devotional and musical culture of the Cauvery delta during the Nayak and Maratha periods. His original name was Purushothaman, which was christened by Viswathikendra Saraswathy (known as Athmabodhar), who was the 58th ‘Jagathguru’ of the Kanchi Kamakoti Peetam. On justifying the efficacy of the ‘Rama Nama’, he came to be known as ‘Bhagavan Nama Bodhendra’. 

चमकम् CHAMAKAM पंचमोऽनुवाकः ANUVAKAM 6


In this Anuvakam, it is prayed that Devatas- Agni, Soma, Savita, Saraswati, Poosha, Brihaspati, Mitra, Varuna, Tvashta, Dhata, Vishnu, Asvinidevas, Maruts, Visvedevas, Prithvi (Earth) Devata, Antariksha (Intermediate region) Devata, Dyuloka (Swarga) Devata, Devatas of Directions, Urdhvadik (Upward direction) Devata- all should be favourable to me. As indra enjoys pleasures equal to each of these Devatas, Indra is cited with each Devata- ‘अग्निश्चम इन्द्रश्चमे, सोमश्चम इन्द्रश्चमे’ etc.

मूर्धा- Urdhvadik (Upward Direction). As this direction is considered more important than all other directions, it is mentioned separately.

அபிராமி அந்தாதியும் காமகோட்டமும்

மேலுள்ள தலைப்பில் ஒரு சிறு புத்தகம் பிரசுரிக்க ஸ்ரீ பெரியவர்கள் விரும்பினார்கள் . அதற்குச் சில தினங்கள் முன் ஒரு நாள் என்னை வரும்படி உத்தரவு வந்தது. நான் தர்சனம் செய்து கொண்டபோது , அவர்கள் " அபிராமிபட்டர் அநேகமாக முழுக்க, காமாக்ஷியைப் பற்றி, அவருடைய அந்தாதியில் பாடியிருக்கிறார் தெரியுமா ?", என்றார் . நான் " இல்லையே ! அபிராமி பற்றித்தான் பாடியிருக்கிறார் " என்றேன். ஸ்ரீ பெரியவர்கள் , "அபிராமி அவருக்கு அபிமான தேவதை ஆனால் உபாசனா தேவதையான காமாக்ஷியைப் பற்றித்தான் பெரும்பாலும் பாடியிருக்கிறார் என்று ஊகித்துப் பார்த்தால் சில பாடல்களிலிருந்து தெரியும் . "எப்படின்னு தெரியுமா? என்று சொல்லியபின் , அபிராமி அந்தாதியிலிருந்து ஒரு பாட்டை சொன்னார்கள் .

Wednesday, 20 November 2013

Yoga Vasishta Sara - Chapter Two - Unreality of the World


1. Just as the great ocean of milk became still when the Mandara Mountain (with which it was churned by the Devas and the Asuras) became still, even so the illusion of samsara comes to an end when the mind is stilled.

2. Samsara rises when the mind becomes active and ceases when it is still. Still the mind, therefore, by controlling the breath and the latent desires (vasanas).

3. This worthless (lit. burnt out) samsara is born of one's imagination and vanishes in the absence of imagination. It is certain that it is absolutely unsubstantial.

4. The idea of a (live) snake in a picture of a snake ceases to be entertained when the truth is known. Similarly samsara ceases to exist (when the Truth is realized), even if it continues to appear.

5. This long-living ghost of a samsara which is the creation of the deluded mind of man and the cause of his sufferings disappears when one ponders over it.

சந்திரசேகரம் - Vol 5

'பறித்ததா, கொறித்ததா?’ என்று பெரியவர் கேட்ட கேள்வியில் இலக்கிய நயம் மட்டுமில்லை. இதயத்தின் நயமும் இருந்தது என்பது போகப்போக விளங்கத் தொடங்கியது. கடலையை முறத்தில் வைத்து எடுத்து வந்த அந்த நபர், பெரியவர் முன் திணறியபடி நின்றார். பின் அந்த கடலையை வயலில் உள்ள எலி வளைகளில் இருந்து எடுத்து வந்ததை மிகுந்த பயத்துடன் கூறினார்.

பெரியவர் முகத்தில் மெல்லிய சலனம்.

ஒரு துறவிக்கு ஆசையே கூடாது. அது அற்ப கடலைப்பயிர் மீதுதான் என்றாலும், அதிலும் சில சமயங்களில் இது போல சோதனைகள் ஏற்பட்டு விடுகின்றன.

Tuesday, 19 November 2013

தமிழும் வடமொழியும்Monday, 18 November 2013

Kanchi Mahaswami and Ramana Maharshi - Ra.Ganapati

"Two reports I heard from the servitors of the Mahaswami relating him to Bhagavan Sri Ramana Maharshi I could myself easily attribute to their creative artistry in elevating their own Master over every other holy man. Yet I wanted to get confirmation from His Holiness himself for certain reasons.

The Mahaswami, ever bubbling with wit and witticism had a unique way of saying things. He said he did not want to give the same judgment on both reports and so would call one of them as petthal (colloquial for pithatral) and the other as ularal. The fun of it is that both the words mean the same, viz., talking nonsense!

To come to the two reports. One of them was that when the Mahaswami was circumambulating the Holy Hill during his camp at Thiruvannamalai, Sri Ramana Maharshi purposely came out of his living room in the Ramanasramam and walked to a particular spot from where he could see the Mahaswami at a distance.

Even as I heard it I could write it off, because Maharshi was to me surely one to whom the triad of the seer, seen and sight had dissolved in the oneness of the only Self. (So it was to His Holiness. But he donned the role of the Teacher exemplifying the ideal to the humans, and therefore was ever on the move to see people and holy places.)

Sunday, 17 November 2013

चमकम् CHAMAKAM पंचमोऽनुवाकः ANUVAKAM 5


अश्माः- Stone, मृत्तिकाः- soil, गिरयः- mountains worthy of worship, Kulachalas, पर्वताः- ordinary mountains, सिकताः- sand, वनस्पतयः- trees growing vegetables/ fruits without flower, हिरण्यं- gold, अमः- iron, सीसं- lead, त्रपुः- tin, श्यामं- rock salt, लोहं- bronze, copper etc., अग्निः- fire, आपः- water, वीरुधः- plants, ओषधयः- herbs, कृष्टपच्यं- grown by planting and farming, अकृष्टपच्यं- grown on their own without farming, ग्राम्याः पशवः- animals growing in villages, आरण्याश्च- animals growing in forests, यज्ञेन- through the yagna I perform, कल्पन्ताम्- may become capable of doing their acts. वित्तं- Wealth earned, वित्तिः- profit yet to be obtained, भूतं- wealthy son etc., भूतिः- wealth etc. owned by me, वसु- cow etc. required for living, वसतिः- house for living etc., कर्म- karmas like Agnihotram etc., शक्तिः- capacity to perform them, अर्थः- benefit from them, एमः- pleasure to be attained, इतिः- means of attaining it, गतिः- attaining desired object.

Saturday, 16 November 2013

ஸ்ரீ ராம நாம மஹிமை

ராம நாம சிறப்பு எத்தன்மையது பாருங்கள்: முக்யமான சில பீஜாக்ஷரங்கள் வருமாறு:

(भूः பூ: भुवः புவ: सुवः :ஸுவ:) காயத்ரீ, ऐं ஐம் சரஸ்வதி, दुं தும் துர்கா, क्लीं க்லீம் காளிகா, श्री ச்ரீ லக்ஷ்மி, हौं ஹௌம் சிவன், गं கம் கணபதி. பீஜாக்ஷரங்களின்றி மந்திரங்கள் பயன்படாது. முச்சுடர்களின் பீஜாக்ஷரமும் ஒன்று சேர்ந்தது ராமநாமம். மும்மூர்த்திகளின் ஸ்வரூபமும் ராமநாமமே. ராமநாமம் பிரம்மா விஷ்ணு சிவஸ்வரூபமாக இருக்கிறது. அக்னி சிவஸ்வரூபம், சூர்யன் நாராயணஸ்வரூபம்; " सवित्रु मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन" (ஸவித்ரு மண்டல மத்யவர்த்தீ நாராயண ஸரஸிஜாஸன) சூர்ய மண்டலத்தின் மத்யபாகத்தில் நாராயணன் இருக்கிறார். சந்திரன் பிரம்மஸ்வரூபம் (அத்ரிமகரிஷியின் மனைவி அனசூயாவிற்கு மும்மூர்த்திகளும் குழந்தைகளாக ஆனார்கள்; துர்வாசர் ருத்ராம்சமும், மஹாவிஷ்ணு தத்தாத்ரேயராகவும், பிரம்மா ஆத்ரேயனாகவும் ஆனார்கள்).

கார்த்திகை சோமவார சங்காபிஷேகம்


கார்த்திகை சோமவாரம்: சிவாலயங்களில் சங்காபிஷேகம்!


சங்கு செல்வத்தின் அடையாளம். கார்த்திகை மாத திங்கட்கிழமைகள் (சோம வாரம்) சிவ வழிபாடு செய்பவர்களுக்கு முக்கியமானது. நவக்கிரகங்களில் சந்திரன் "மனோகாரகன் ஆவார். இவரே மனிதர்களின் மனதில் எழும் எண்ணங்களை நிர்ணயிப்பவராக இருக்கிறார். குழப்பமான அல்லது தெளிவான முடிவெடுப்பதற்கு காரணகர்த்தா இவரே. இந்த சந்திரனை, சிவபெருமான் தலையில் சூடியுள்ளார். சந்திரனுக்கு "சோமன் என்ற பெயரும் உண்டு. இதனால் சிவனுக்கு "சோமசுந்தரர் "சோமசேகரன் "பிறை நுதலான் என்ற பெயர்களும் உண்டு. எனவே, மனக் குழப்பம் நீங்கி தெளிவு பிறக்க திங்கள்கிழமைகளில் சிவவழிபாடு செய்வது சிறப்பு பெறுகிறது. அதிலும் ஒளி மாதமான, கார்த்திகை சோமவார நாட்களில் சிவதரிசனம் செய்தால், குடும்ப ஒற்றுமை ஏற்படும். பிரச்னைகளை கணவனும், மனைவியும் இணைந்து சமாளிக்கும் மனதிடம் உண்டாகும்.

Friday, 15 November 2013

गायत्री रामायणम् (GAYATRI RAMAYANAM)


Valmiki Ramayana contains 24000 slokas divided into 7 Kandas, namely, Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kishkindha kanda, Sundara kanda, Yuddha kanda and Uttara Kanda. The first letter of the first sloka in each group of 1000 slokas is taken from the Gayatri Mahamantra (given below) in the same sequence namely, त, स, वि, तु, व etc.,

तत्सवितुर्वरॆण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि
धियॊ यॊ नः प्रचोदयात्

The collection of these slokas constitutes the Gayatri Ramayana.
Each sloka is identified below by the
Kanda (1 for Balakanda, 2 forAyodhya Kanda etc),
chapter number within the Kanda,
and serial number of the sloka within the chapter:

Wednesday, 13 November 2013

ராம ஜபம் RAMA JAPAM


ராமா என்ற சொல்லில் 'ரா' என்ற எழுத்து ஆன்ம ஸ்வரூபத்தை குறிக்கிறது. 'மா' என்ற எழுத்து 'நான்' என்ற ஆணவத்தைக் குறிக்கிறது. ஒருவர் 'ராமா' என்று இடைவிடாது ஜபித்துக் கொண்டேயிருந்தால் 'மா' என்ற எழுத்து 'ரா' என்ற எழுத்தில் ஐக்கியமாகி மறைந்து விடுகிறது. 'ரா' என்ற ஸ்வரூபமே எஞ்சி நிற்கிறது. இந்நிலை ஏற்படும்போது தியானம் செய்யும் முயற்சியும் ஓய்ந்து போய் நமது உண்மை நிலையாம் நிரந்தர தியானம் நிலைத்து விடுகிறது.

In the word RAMA, 'Ra' denotes aatma swaroopam and 'Ma' denotes ego. If one does continous japa of 'Ra Ma', the letter 'Ma' merge in the letter 'Ra' and only the 'Ra' swaroopam remains. When this happens, the effort to do meditation subsides and the true meditation materialize for ever.

Tuesday, 12 November 2013

ராம நாமா


"நாம் எதை நினைக்கிறோமோ அவை அனைத்தும் நடைபெறுவதில்லை.  அப்படி நாம் நினைத்தபடி நடைபெறாத சமயத்தில், 'பகவத் சங்கல்பம்போல் நடைபெறுகிறது' எனக் கூறுகிறோம்.  அழிவையுடைய நாம் நினைக்கும் எண்ணங்களும் காரியங்களும் அதன் மூலம் ஏற்படும் சுகங்களும் அழிவை உடையவை.  ஆகையால்தான் நாம் நினைத்தபடி நடக்கிறதில்லை.  நாம் என்ன நினைக்கிறோம்?  எப்போதும் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் என நினைக்கிறோம்.  ஆனால் எப்போதும் நாம் சௌக்யமாய் இருக்க முடிவதில்லை.  ஆனால் அழிவில்லாத பகவானை நாம் நினைத்தால் நாமும் அழிவில்லாதவர்களாக ஆகிவிடுவோம்.  இவ்விதம் அழிவில்லாத தன்மையை அடைவதற்கும் எப்போதும் சந்தோஷமாய் இருப்பதற்கும் பகவானான ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியும் அவன் நாமாவான ராம நாமாவுமே முக்ய சாதனம்.  'ரமயதீதி  ராம:' என்பதனால் அனைவரையும் சந்தோஷப்படுத்துபவன் தானும் சந்தோஷமாகத்தான் இருப்பான்.  ஆகையால் தானும் சந்தோஷமாய் இருந்துகொண்டு அனைவரையும் சந்தோஷப்படுத்துபவன் ராமன்.  எல்லோரும் அழிவில்லாத ஸ்வரூபமான ராமனையும் அவன் நாமாவையும் நினைத்து, சொல்லி அழிவில்லாத ஆனந்தத்தை அடைவோம்."

- ஸ்ரீ காமகோடி ப்ரதீபம், 14.03.1963.

Monday, 11 November 2013

HH Shri Mettur Swamigal


Shri Mettur Swamigal was personification of humility, the hallmark of a true Jnani and was self-effacing to the core.  He never allowed anyone to describe him as a great person or even photograph him.  He used to say "Everything is Shri Mahaswamigal; do Namaskaram to him".

Adi Shankaracharya says in the celebrated vedantic text Viveka Chudamani that it is only due to the grace of the Almighty that a jiva attains three rare states, viz. human birth, association with great men and ardent desire for Liberation.  Shri Mettur Swamigal was the unique recipient of God's immense kindness and was blessed with all the three.

POORVASHRAMA

"A family should have made punyam in koti janma to beget a Sadhu as its off spring" 
- Maha Bhakta Vijayam.

Shri Rajagopalan ('Gopu' to our family) was born on 09.02.1938 (Thai Rohini) at Kudavasal near Kumbakonam, Tamilnadu as the second son to Shri K.R.Ramachandra Iyer and Smt.Sarasvathi, in an orthodox Tamil brahmin family. While holding a very senior position with M/S.Chettinad Cements, his father was also very vaidhic and would spend hours together in nithya pooja and for divine service.  He was an ardent devotee of Shri Mahaswamigal and used to do bikshavandanam at the Kanchi Shri Mutt.  As a young boy Shri Rajagopalan used to accompany his family to Kanchi Shri Mutt and was attracted to Shri Mahaswamigal's akarshana shakti.  One cannot think of their family without Shri Mahaswamigal.  He got qualified as a chemical engineer from Annamalai University and worked for Mettur Chemicals, later quit his job and stayed with Shri Mahaswamigal to serve him for the rest of his life.

Sadasiva in the Agama Scriptures


Understanding of Divinity and Cosmology 

The Vedas decree that god created the world, and it is true, he did; but that is a simplistic rendering of a mind-bogglingly complex event. It would be like saying a child grows from two microscopic cells. It is true. But looking deeper, both processes are exquisitely magical and complex beyond belief. The growth of two cells into a human being of 100 trillion cells is a process capable of bringing tens of thousands of scientists to their knees. Imagine, then, comprehending the evolution of the entire universe, from God and of God, filled with 100 trillion galaxies. But understanding God's acts of creation, preservation, dissolution, concealment and revelation is exactly what the ancient Hindu seers undertook, aided, they would say, by the Agamas, sacred texts composed by God Himself. With more than a little trepidation, we undertake to bring forth a summary of what they teach of God and His powers. We were taxed to do this, and we have no doubt the reader will be similarly challenged to comprehend it all, though we hope our several charts will provide an overview of some textual complexities. Still, this central and profound part of ancient India's understanding of our cosmos and our innermost being is well worth the effort. It will give the Hindu priest enhanced insight into the deeper meanings of the temple puja. It will give the advanced meditator new ways to explore the subtle dimensions, the superconscious mind of God within. It will give theologians grist for their philosophical and cosmological mills.

Sri Chakra Drawing by Sri Ramana Maharshi


VENUAMMAL was the youngest child born to Sri Arunachalam and Srimati Kalyani in 1888 in the Tamil Nadu village of Mandakolathur, which is about 35 kilometers from Tiruvannamalai. She was the youngest of five children – three brothers and one sister. Her elder sister was Echammal, the well-known devotee of Bhagavan who after the tragic death of her husband, son and daughter in quick succession took refuge in Bhagavan in 1906 and who prepared food for him daily for forty years.

Sunday, 10 November 2013

நித்திய கர்மானுஷ்டானங்கள் எனும் ஏணி

மஹாபெரியவாள் ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருந்த சமயம்.

புகழ் பெற்ற தத்துவமேதையும், பெரியவாளிடம் எல்லையற்ற பக்தி கொண்டிருந்தவருமான டாக்டர் டி.எம்.பி.மஹாதேவன் அவர்கள் ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த கிறிஸ்தவப் பாதிரியார் ஒருவருடன் தரிசனத்துக்கு வந்திருந்தார். அந்தப் பாதிரியார், ஜப்பான் நாட்டில் தங்கி ஜென் புத்திஸம் (புத்தமதத்தில் ஜென் என்ற ஒரு பிரிவு) பற்றி நன்றாகக் கற்றறிந்தவர். சென்னைப் பல்கழைக்கழகத்தில், ’ஜென் புத்தமதமும் அத்வைதமும்’ என்ற தலைப்பில் தொடர் சொற்பொழிவாற்ற அழைக்கப்பட்டிருந்தார்.

அந்த ஜெர்மானியர் வயது முதிர்ந்தவர்; கிறிஸ்தவப் பிரசாரத்துக்காக ஜப்பானிலேயே வாழ்நாளைக் கழித்தவர்.

பெரியவாளுடன் அவர்கள் இருவரும் உரையாடிக் கொண்டிருக்கும்போதே, இஸ்ரேல் நாட்டு அமைச்சர் ஒருவரும், அவருடைய செயலாளரான ஒரு பெண்மணியும் தரிசனத்துக்கு வந்து, பேச்சில் கலந்து கொண்டார்கள்.

பஞ்சாக்ஷரம் (panchAkshara mantra) with transliteration and meaning)ஸ்ரீ அருணகிரிநாதரின் திருப்புகழ் - பாடல் 425
செயசெய அருணா (திருவருணை)
Shri Arunagirinathar's Thirupugazh - song 425
jayajaya aruNA (thiruvaNNAmalai)தனதன தனனாத் தனதன தனனத்
     தனதன தனனாத் தனதன தனனத்
          தனதன தனனாத் தனதன தனனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

ஜெயஜெய அருணாத் திரிசிவ யநமச்
     ஜெயஜெய அருணாத் திரிமசி வயநச்
          ஜெயஜெய அருணாத் திரிநம சிவயத் ...... திருமூலா

ஜெயஜெய அருணாத் திரியந மசிவச்
     ஜெயஜெய அருணாத் திரிவய நமசிச்
          ஜெயஜெய அருணாத் திரிசிவ யநமஸ்த் ...... தெனமாறி

ஜெயஜெய அருணாத் திரிதனின் விழிவைத்
     தரகர சரணாத் திரியென உருகிச்
          ஜெயஜெய குருபாக் கியமென மருவிச் ...... சுடர்தாளைச்

சிவசிவ சரணாத் திரிசெய செயெனச்
     சரண்மிசை தொழுதேத் தியசுவை பெருகத்
          திருவடி சிவவாக் கியகட லமுதைக் ...... குடியேனோ

ஜெயஜெய சரணாத் திரியென முநிவர்க்
     கணமிது வினைகாத் திடுமென மருவச்
          செடமுடி மலைபோற் றவுணர்க ளவியச் ...... சுடும்வேலா

திருமுடி யடிபார்த் திடுமென இருவர்க்
     கடிதலை தெரியாப் படிநிண அருணச்
          சிவசுடர் சிகிநாட் டவனிரு செவியிற் ...... புகல்வோனே

ஜெயஜெய சரணாத் திரியெனு மடியெற்
     கிருவினை பொடியாக் கியசுடர் வெளியிற்
          றிருநட மிதுபார்த் திடுமென மகிழ்பொற் ...... குருநாதா

திகழ்கிளி மொழிபாற் சுவையித ழமுதக்
     குறமகள் முலைமேற் புதுமண மருவிச்
          சிவகிரி அருணாத் திரிதல மகிழ்பொற் ...... பெருமாளே.

Saturday, 9 November 2013

திருவண்ணாமலை மஹா கார்த்திகை தீபம்


திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலில் வருடம் முழுவதும் விழாக்கள் கொண்டாடப்படுகிறது. அனைத்து விழாக்களை காட்டிலும் கார்த்திகை தீப திருவிழா மிக விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது. கார்த்திகை தீப திருவிழா இவ்வருடம் நவம்பர் மாதம் 25ம் தேதி 2015-ல் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த திருவிழா கார்த்திகை பிரம்மோத்சவம் என்றும் அழைக்கப்பட்டு பத்து நாட்கள் கொண்டாடப்படுகிறது.

மஹாபாரதம் - கும்பகோணப் பதிப்பு

தமிழில் மிகச் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாக சொல்லப்படும் மஹாபாரத கும்பகோணப் பதிப்பு தற்போதுஅச்சில் இல்லை என்பது மிகவும் வருந்தத்தக்க விஷயம்.

இந்நூல் சமஸ்கிருதத்திலும் தமிழிலும் நன்கு தேர்ச்சி பெற்ற பல அறிஞர் பெருமக்களால் நேரடியாக சமஸ்கிருதத்தில் இருந்து ஒரு லட்சம் சுலோகங்கள் கொண்ட முழு வியாச பாரதமும் (பதினெட்டு பருவங்களும்) தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு ம.வீ. இராமானுஜாசாரியார் அவர்களால் தொகுக்கப்பட்டன.மஹாபாரதம் எளிய தமிழ் மக்களையும் சென்று சேர வேண்டும் என்பதற்காக தங்கள் வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியைப் பல அறிஞர் பெருமக்கள் இந்தப் பணிக்காகச் செலவழித்துள்ளனர். இம்மொழிபெயர்ப்பு ஏறக்குறைய இருபத்தைந்து வருடங்கள் நடைபெற்றன. ஒருவர் மொழிபெயர்ப்பது அவராலேயே சரி பார்ப்பது பிறகு இரண்டு சமஸ்கிருத அறிஞர்களால் மீண்டும் சரிபார்ப்பது என்று மிகுந்த கவனத்துடனும் அக்கறையுடனும் செய்யப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பு.

Friday, 8 November 2013

காயத்ரீ மந்திரத்தின் மகிமை Gayatri Mantra Mahima

Scroll down to read in English

மூன்று தலைமுறையாக காயத்ரீயை விட்டு விட்டவன் பிராமணனாக மாட்டான். அப்பேர்ப்பட்டவர்கள் இருக்கிற தெரு அக்கிரஹாரம் ஆகாது. அது குடியானவர் தெருதான். ஆனால் இன்னும் மூன்று தலைமுறை ஆகவில்லையாகையால் இன்னும் பிராமணர்கள் என்று பெயராவது சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன்.

மூன்று தலைமுறை யக்ஞம் இல்லாவிட்டால் அவன் துர்ப்பிராமணன்; கெட்டுப்போன பிராமணன். கெட்டாலும் ‘பிராமணன்’ என்ற பேராவது இருக்கிறது. மறுபடி பிராமணனாவதற்குப் பிராயச்சித்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் காயத்ரீயை மூன்று தலைமுறையாக விட்டு விட்டால் பிராமணத்துவம் அடியோடு போய்விடுகிறது.  அதாவது, அவன் பிராமணர்களை உறவுக்காரர்களாக உடையவன் மட்டும்தான் !

Thursday, 7 November 2013

Sir Chandrasekhara Venkata Raman, FRS (7 November 1888 – 21 November 1970)Tuesday, 5 November 2013

Yoga Vasishta Sara - Chapter One - Dispassion


1. Salutations to that calm effulgence which is endless and unlimited by space, time etc., the pure consciousness which can be known by experience only.

2. Neither one who is totally ignorant nor one who knows it (i.e. Truth) is eligible to study this book. Only he who thinks 'I am bound; I must become free' is entitled to study it.

3. Until one is definitely blessed by the Supreme Lord he will not find either a proper Guru or the right scripture.

4. Just as a steady boat, O Rama, is obtained from a boatman, so also the method of crossing the ocean of samsara is learnt by associating with great souls.

5. The great remedy for the long-lasting disease of samsara is the enquiry, 'Who am I?, to whom does this samsara belong?,' which entirely cures it.

Yoga Vasishta Sara - Introduction


The Brihat (the great) Yoga Vasishta or Yoga Vasishta Maha Ramayana as it is also called, is a work of about 32,000 Sanskrit couplets, traditionally attributed to Valmiki, the author of Srimad Ramayana. It is a dialogue between Sage Vasishta and Sri Rama, during which Advaita (the doctrine of non-duality) in its pure form of ajatavada (theory of nonorigination) is expounded, with illustrative stories in between. This vast work was abridged some centuries ago by Abhinanda Pandita, a Kashmiri scholar, into 6,000 couplets, which go by the name of Laghu Yoga Vasishta. This is a masterpiece in itself, like the original Brihat. Bhagavan Sri Ramana Maharshi used to refer to Yoga Vasishta frequently and has even incorporated six couplets from it in His Supplement to Forty Verses (verses 21 to 27). A further condensation of this work was made long ago, by an unknown author, into about 230 couplets, divided into ten chapters, as Yoga Vasishta Sara (Essence of Yoga Vasishta), of which this translation is presented for the first time. By making this condensation the author has rendered a great service to all sadhaks. This is indeed a goldmine fit for repeated reading and meditation.Courtesy: Shri Ramanasramam

Monday, 4 November 2013

Emperor Rajaraja Cholan - Iyppasi Sadhayam

Big temple Sri Brahadeeswarar and Rajaraja Cholan

Rajaraja Chola's services to Lord Shiva and how he served the cause of the Beloved Lord

History describes only few personalities as Emperors and boasts of their glories and achievements. One among them is Rajaraja Cholan of Chola Dynasty. Rajarajan was nick-named "Rajakesari", besides this name, he carries 42 different names. Having achieved the pinnacle of success, 1000 years ago, he carved a niche for himself in the pride of Cholas' rule. His birthday is celebrated every year when his birthstar Sadhayam falls during Iyppasi (Tula masam - Star: Shathabishak).  

Character Alphabet (चरित्र वर्णमाला) - “A” for Abhimanyu

It is said that there are very few in History who have made Lord Krishna emotional out of sheer love and dedication. This is a story of one such boy.

Five thousand years ago on the battlefield of Kurukshetra, an unforgettable war lasted for 18 days, between falsehood and truth, between evil and righteousness, between Kauravas and Pandavas. The war was so intense that lakhs of people died and became immortal. The war included everybody from the Kaurava and Pandava families, including a 16 year old boy, ABHIMANYU.
Read more »

Character Alphabet (चरित्र वर्णमाला)

Great personalities form the cloth that engulfs the human mind in its search for an ideal. From early childhood days, we idolize people around us and try to imitate their ways of behaviour and action. This imitation goes a long way, along with our environment, in shaping our character, way of thinking and actions. Just like a child needs someone to hold its hand when it takes a first step, so do we in our quest for perfection.
Read more »

சோழர் கல்வெட்டில் ஆதிசங்கரர்

திருச்சிக்கருகில் திருவெறும்பூருக்கு அண்மையில் சோழமாதேவி என்னும் ஊரில் கைலாயமுடையார் கோயிலில் பொறித்துள்ள ஒரு கல்வெட்டு தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரி அண்மையில் கண்டுபிடித்தார். முதலாம் இராஜராஜனின் பெயரனும் இராஜேந்திர சோழனின் மகனுமான வீரராஜேந்திர சோழனின் கல்வெட்டு அது. அவனது மெய்கீர்த்தியுடன் தொடங்குகிறது. கி.பி. 1065ஐச் சார்ந்தது. கல்வெட்டு தமிழில் உள்ளது. ஒரு சில சமஸ்கிருத சொற்கள் கிரந்த எழுத்துகளில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

சோழமாதேவி ஊர்ச்சபையார் சங்கர பகவத்பாதர் அருளிய பாஷியத்துக்கு சிதாநந்தபட்டர் என்பவர் எழுதிய பிரதீபகம் என்னும் உரையை இவ்வூரில் விரித்து உரை நிகழ்த்துபவர்களுக்கு நிலம் தானமாகக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதற்கு அளித்த சாஸனப்பத்திரம் அந்தக் கல்வெட்டு.

கல்வெட்டின் தொடக்கப் பகுதி பின்வருமாறு:

பாண்டியகுலாசனி வளநாட்டு பிரமதேயம் ஸ்ரீ சோழமாதேவி
சருப்பேதி மங்கலத்து பெருங்குறி சபையோம். திருமாதிரி
நல்சாலை ஆழ்வார் திருமுற்றத்து கூட்டம் குறைவறக்
கூடியிருந்து பணிப்பணியால் பணித்து பகவத்பாதீயம் சாரீரக
பாஷ்யத்துக்கு சிதாநந்த பிடாரர் பண்ணிந பிரதீபகம் ஆகிற
வார்த்திகம் வாக்கணிப்பார்க்கு விருத்தியாக விட்ட நிலம்......

என்று கூறுகிறது.

Sunday, 3 November 2013

चमकम् CHAMAKAM चतुर्थोऽनुवाकः ANUVAKAM 4


ऊर्क्- food material, सूनृता- good word, पयः- milk, रसः- taste in it, घृतं- ghee, मधु- honey, सग्धिः- eating along with relatives, सपीतिः- drinking together, कृषिः- agriculture, वृष्टिः- rain, जैत्रं- successful, i.e. good-yielding land, औद्भिद्यं- growth of plant, creeper etc., रयिः- gold, रायः- gem etc., पुष्टं- abundance of gem, pearl etc., पुष्टिः- bodily strength,

विभु, प्रभु, बहु, भूयः, पूर्णं, पूर्णतरं, अक्षितिः- these seven words indicate progressive increase in growth of foodgrains, the second indicating a higher growth than the first and so on; the seventh indicating the highest growth.

कूयवाः- minor foodgrains, अन्नं- reputed food, अक्षुत्- relief from hunger, व्रीहयः- paddy, यवाः- barley, माषाः- black gram, तिलाः- gingelly, मुद्गाः- kidney-bean, खल्वाः- bean (another type), गोधूमाः- wheat, मसुराः- lentil (dal), प्रियङ्गवः- long pepper, अणवः- thin paddy, श्यामाकाः- corn, नीवाराः- wild rice.

Friday, 1 November 2013

கந்தசஷ்டி விரதம்


ந்தசஷ்டி விரதம் ஐப்பசி மாத தீபாவளி அமாவாசையின் பின் அதாவது வளர்பிறை பிரதமை திதி முதல் ஆறாம் நாளான சஷ்டி திதி வரையான ஆறு தினங்களும் நோற்கப்பட்டு சூரசம்ஹார நிகழ்வுடன் நிறைவு பெறுகின்றது. அறியாமை என்னும் அஞ்ஞான இருளை அகற்றி, மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற பரம்பொருளின் முக்திப் பேரருளை அடைவதற்காகச் சைவப் பெருமக்களால் அனுஷ்டிக்கப்படும் விரதங்களுள் தலையாயது கந்தசஷ்டி விரதம். 

முருகனுக்குரிய விரதங்கள் மூன்று. அவையாவன வெள்ளிக்கிழமை (வாரம்) விரதம், கார்த்திகை (நட்சத்திரம்) விரதம், கந்த சஷ்டி (திதி) விரதம் என்பனவாம். வல்வினை நீக்கி, வரும் வினை போக்கி, செல்வமும் செல்வாக்கும் தந்து; அழகும், அறிவும் தந்திடும் வள்ளி மணாளனை, வடிவேலனை வழிபடும் விரதங்களில் மிகவும் சிறந்தது இந்தக் கந்தசஷ்டி விரதமாகும்.

தீபாவளிக்கு மூன்று குளியல் (Three baths for Deepavali)

Scroll down to read in English.
 
கண்ணன், நரகாசுர சம்ஹாரம் செய்ததைக் கண்டு, நரகாசுரனின் தாயாருக்கு துக்கம் பொங்கியது. "என் பிள்ளை போய்விட்ட துக்கம் உண்டு. இருப்பினும் உலகத்தாருக்கு எந்த துக்கமும் வரக் கூடாது. இந்த நாளில், அனைவரும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும்" என வேண்டினாள்! இந்த வேண்டுகோள்தான் தீபாவளிப் பண்டிகைக்கு தனிப்பெருமை சேர்த்தது. நாம் துன்பப் பட்டாலும் பரவாயில்லை. உலகம் க்ஷேமமாக இருக்க வேண்டும் எனும் மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்வதுதான் தீபாவளியைக் கொண்டாடுவதன் தாத்பர்யம்.