Contact Us

Name

Email *

Message *

Monday, 31 October 2016

அன்னை ஸ்ரீ ஆண்டவன் பிச்சி - வாழ்க்கைக் குறிப்பு.. இரண்டாம் பகுதி - சிந்தையில் முருகன்


1983ம் வருடம் எழுதிய தன் சுயசரிதையில் ஸ்ரீ ஆண்டவன் பிச்சி இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்:

'என்னை இளவயதில் திருத்தணி முருகன் பூரணமாக ஆட்கொண்டு பாடும் திறமையும் கொடுத்தான். ஆண்டாள் ரங்கநாதருக்கு திருப்பாவை சூடியதைப்போல் தன்னைக்குறித்து தினம் ஒரு பாடல் பாடச்சொன்னான்.'

நான் பாடிய முதல் பாடலின் சாராம்சம் என்னவென்றால்.. முருகன் என் முன் நின்று தன்னுடைய பன்னிரண்டு தோள்களுக்கும் பாமாலை சூடச்சொன்னான். நீ பார்ப்பதற்கு சிறிய பிச்சி போல தோன்றினாலும், பக்தியுடன் என்னிடம் ஒன்றியிரு, உன் உள்ளம் எப்போதும் என்னிடம் பக்தியால் பொங்கி வழியும் என்று கூறினான்.

அப்போது எனக்கு பத்து வயதுகூட இல்லை. சரியாக பேசவும் வராது. ஆனால் முருகன் என்னை ஆட்கொண்டபின் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பாடல் பாட அருளினான். சில நாட்கள் பாமாலை நீண்டதாக இருக்கும். என் திருமணத்திற்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே முருகன் என்னை ஆட்கொண்டுவிட்டான். முருகன் என் இதயத்தின் ரகசிய அறையில் நுழைந்தபின் வேறு யாருக்கும், எதற்கும் அங்கு இடமிருக்கவில்லை. இந்த உணர்வு இப்பாடலில் வெளிப்படுகிறது.

'இறைவனின் கருனை எனும் கடலில் மூழ்கி முருகன் எனும் முத்தெடுத்தேன்.'

அன்னை ஸ்ரீ ஆண்டவன் பிச்சி - வாழ்க்கைக் குறிப்பு.. முதல் பகுதி - உள்ளம் உருகுதையா பாடல்

அதிகம் அறியப்படாத ஆன்மீக துறவி அன்னை ஸ்ரீ ஆண்டவன் பிச்சி அவர்கள். முருகக்கடவுள் மீது புகழ்பெற்ற பாடல்கள் இயற்றியுள்ளார். இவர் இயற்றிய பாடல்கள் பரிச்சயமான அளவுக்கு இவரைப்பற்றி அநேகருக்குத் தெரியாது. இவர் இயற்றிய "உள்ளம் உருகுதையா" என்ற பாடல் (சென்னை காளிகாம்பாள் கோயிலில் பாடப்பெற்றது) திரு.டி.எம்.சௌந்தரராஜன் அவர்களின் தேன் குரலில் இன்றளவும் நம்மை மயக்குகின்றது.

கந்தக் கடவுளின் நினைவு நம் மனதில் எழும் மாத்திரத்தில், கூடவே அந்த அழகு முருகனைப் போற்றும் தமிழ்ப்பாடல்களும், அவற்றை உள்ளம் உருகிப் பாடிய டி.எம்.சௌந்தர்ராஜன் பற்றிய நினைவும் நம் மனதில் எழுவது நிச்சயம்! குறிப்பாக, 'உள்ளம் உருகுதய்யா...’ பாடலைக் கேட்டு உருகாத தமிழ் உள்ளங்களே இல்லை எனலாம். ஆனால், அந்தப் பாடல் உருவானதன் பின்னணியில் ஒரு சுவையான சம்பவம் இருப்பது பலருக்கும் தெரியாது.

Sunday, 30 October 2016

Atmarpanastuti - Sloka 45


विहर पितृवने वा विश्वपारे पुरे वा
रजतगिरितटे वा रत्नसानुस्थले वा ।
दिश भवदुपकण्ठं देहि मे भृत्यभावं
परमशिव तव श्रीपादुकावाहकानाम् ॥ ४५॥

Soundarya Lahari - Sloka: 48


Beneficial Results: 
கண்ணொளி காக்க Averting evil effects of planets, success in efforts, attaining all desires.
For those who meditate on this sloka will not suffer any eye defects and their future generation will also never be born blind.


अहः सूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया
त्रियामां वामं ते सृजति रजनीनायकतया ।
तृतीया ते दृष्टिर्दरदलितहेमाम्बुजरुचिः
समाधत्ते संध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीम् ॥ ४८॥

Saturday, 29 October 2016

கந்த சஷ்டி விரதம் - சட்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும்

திருசெந்தூர் ஷண்முகர்
ந்த சஷ்டி விரதம் ஐப்பசி மாத தீபாவளி அமாவாசையின் பின் அதாவது வளர்பிறை பிரதமை திதி முதல் ஆறாம் நாளான சஷ்டி திதி வரையான ஆறு தினங்களும் நோற்கப்பட்டு சூரசம்ஹார நிகழ்வுடன் நிறைவு பெறுகின்றது. அறியாமை என்னும் அஞ்ஞான இருளை அகற்றி, மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற பரம்பொருளின் முக்திப் பேரருளை அடைவதற்காகச் சைவப் பெருமக்களால் அனுஷ்டிக்கப்படும் விரதங்களுள் தலையாயது கந்த சஷ்டி விரதம்.

Friday, 28 October 2016

Sri Kasi Annapoorna and Deepavali


The Goddess of Food or the Goddess of Nourishment (Anna means food and Poorna means complete or full), Mata Parvati. always protects and bless Her devotees with food and prosperity.

Annacoot festival is celebrated in India every year after Deepavali. Annapoorna temple has a huge crowd of pilgrims on the occasion of Annacoot. Mountains of fruits, sweets and cereals are laid out before the Goddess and then distributed to the poor. Coins are distributed as Prasad to all the devotees; it is considered that whoever worship this coin will be blessed with successful and prosperous life.

Shivananda Lahari - Sloka: 2


சிவானந்தப் பெருக்கு | Abundance of Shivananda


गलन्ती शंभो त्वच्चरितसरितः किल्बिषरजो
दलन्ती धीकुल्यासरणिषु पतन्ती विजयताम् ।
दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशमनं
वसन्ती मच्चेतोहृदभुवि शिवानन्दलहरी ॥ २॥

Sunday, 23 October 2016

Atmarpanastuti - Sloka 44


विविधमपि गुणौघं वेदयन्त्यर्थवादाः
परिमितविभवानां पामराणां सुराणाम् ।
तनुहिमकरमौले तावता त्वत्परत्वे
कति कति जगदीशाः कल्पिता नो भवेयुः ॥ ४४॥

Sunday, 16 October 2016

Atmarpanastuti - Sloka 43


आलेपनं भसितमावसथः श्मशानं
अस्थीनि ते सततमाभरणानि सन्तु ।
निह्नोतुमीश सकलश्रुतिपारसिद्धं
ऐश्वर्यमम्बुजभवोऽपि च न क्षमस्ते ॥ ४३॥

Saturday, 15 October 2016

Soundarya Lahari - Sloka: 47


Beneficial Results: 
காமஜயம் Obtaining grace of God and all round success.
Deep insight, intellect and control over situations and people.


भ्रुवौ भुग्ने किंचिद् भुवनभयभङ्गव्यसनिनि
त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणम् ।
धनुर्मन्ये सव्येतरकरगृहीतं रतिपतेः
प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे ॥ ४७॥

Thursday, 13 October 2016

Shivananda Lahari - Sloka: 1


சிவ பார்வதிக்கு நமஸ்காரம் | Prostration to Shiva and Parvathi


कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः- 
फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे | 
शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुन- 
र्भवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् ||१||

Tuesday, 11 October 2016

Shivananda Lahari - An Introduction


Shivananda Lahari with transliteration and meaning in தமிழ் and English.

एँकार ह्रींकार रहस्ययुक्त
श्रींकार गूढार्थ महाविभूत्या |
ॐकार मर्म प्रतिपादिनीभ्याँ
नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम्
- श्रीगुरुपादुकापञ्चकम्

ஐங்காரம் ஹ்ரீங்காரம் ஆகியவற்றின் ரஹசியத்துடன் கூடிய ஸ்ரீங்காரத்தின் உட்கருத்தாகிய சிறந்த செல்வத்தால் ஓங்காரத்தின் மர்மத்தை விளங்கவைக்கும் ஸ்ரீ குருநாதரின் திருவடிகளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நமஸ்காரம். - ஸ்ரீ குரு பாதுகா பஞ்சகம் 

Containing the secret of the mantras aiM and hrIM, revealing the great significance of the mantra srIM and expounding the secret of the mantra OM — we bow again and again to the guru’s holy sandals. - Sri Guru Paduka Panchakam

Sunday, 9 October 2016

Atmarpanastuti - Sloka 42


भिक्षावृत्तिं चर पितृवने भूतसङ्घैर्भ्रमेदं
विज्ञातं ते चरितमखिलं विप्रलिप्सोः कपालिन् ।
आवैकुण्ठद्रुहिणमखिलप्राणिनामीश्वरस्त्वं
नाथ स्वप्नेऽप्यहमिह न ते पादपद्मं त्यजामि ॥ ४२॥

Sunday, 2 October 2016

Atmarpanastuti - Sloka 41


स्वप्ने वापि स्वरसविकसद्दिव्यपङ्केरुहाभं
पश्येयं किं तव पशुपते पादयुग्मं कदाचित् ।
क्वाहं पापः क्व तव चरणालोकभाग्यं तथापि
प्रत्याशां मे घटयति पुनर्विश्रुता तेऽनुकम्पा ॥ ४१॥