Contact Us

Name

Email *

Message *

Friday, 27 November 2015

Narayaneeyam - Dasakam: 70 (Salvation of Sudarshana)

सुदर्शन शाप मोक्षः शङ्खचूड वधः अरिष्ट वध: च 
SALVATION OF SUDARSHANA


In this manner, as Krishna were entertaining the Gopikaas and they were immersed in bliss, . Nanda had taken a vow that when Krishna became twelve years of age, he would offer a special worship to the family goddess, Ambika. Along with neighbours and friends, Nandagopa  went to the temple of the goddess with gifts of milk, curd, butter ,milk-sweets. Thou went along with them to the temple which was in the forest named Ambika.

Thursday, 26 November 2015

அபிராமி அந்தாதி - பாடல் 76 (Abhirami Andhadhi - Verse 76)


76. தனக்கு உரிமையானதைப் பெற 

குறித்தேன் மனத்தில் நின் கோலம் எல்லாம், நின் குறிப்பு அறிந்து 
மறித்தேன் மறலி வருகின்ற நேர்வழி, வண்டு கிண்டி 
வெறித்தேன் அவிழ் கொன்றை வேணிப் பிரான் ஒரு கூற்றை, மெய்யில் 
பறித்தே, குடிபுகுதும் பஞ்ச பாண பயிரவியே.

ஏ, அபிராமி! பஞ்ச பாணங்களையுடையவளே! உன்னுடைய திருக்கோலத்தையே மனத்தில் நினைத்து தியானிக்கின்றேன். உன்னுடைய திருவருளைக் கொண்டு, மருட்டுகின்ற யமன்வரும் வழியைக் கண்டு கொண்டேன். கண்டதும் அல்லாமல், அவன் வருவதற்கு முன், அவன் வழியை அடைத்தும் விட்டேன் (எல்லாம் நின் திருவருளே). வண்டு மொய்க்கும் தேனொடு கூடிய கொன்றை மாலையை அணிந்த சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தை வெற்றி கொண்டு, தானொரு பாதியாக அமர்ந்தவளே!

TO GET ONE'S DUE

Kuriththen manaththil nin kolam ellaam; nin kurippu arindhu
mariththen marali varuginra nervazhi; vandu kindi
veriththen avizh konrai venip piraan oru koorrai, meyyil
pariththe, kudibugudhum pansa paana payiraviye.

Bhairavi, you occupy the left half of Lord Siva, who wears the scented Kondrai flower, thronged by the wasp; I meditated on your form who wields five missiles; because of your grace I identified the route of Yama, the God of Death and blocked His entry.Reference:
http://temple.dinamalar.com/Slogandetails.php?id=542
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0026_01.html
http://sanskritmantras.blogspot.in/2011/01/abirami-andhathi-lyrics-english.html
http://www.articlesbase.com/literature--articles/abhirami-anthathi-561445.html

Wednesday, 25 November 2015

Bhaja Govindaṁ - Verse 14


Stanza attributed to Padmapada. 

जटिलो मुण्डी लुञ्छितकेशः 
काषायाम्बरबहुकृतवेषः । 
पश्यन्नपि चन पश्यति मूढः 
उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ॥ १४॥

बड़ी जटाएं, केश रहित सिर, बिखरे बाल , काषाय (भगवा) वस्त्र और भांति भांति के वेश ये सब अपना पेट भरने के लिए ही धारण किये जाते हैं, अरे मोहित मनुष्य तुम इसको देख कर भी क्यों नहीं देख पाते हो.

Tuesday, 24 November 2015

The Significance of Karthigai Maha Deepam


The Significance of the Beacon that is yearly lighted on the top of Arunachala.

Sri Ramana Maharshi wrote:

To make the intellect rid of the sense
‘I am the body’, and to introspect
By fixing it securely in the Heart,
And so perceive the true light of the SELF,
The one ‘I-I’, which is the ABSOLUTE,
This the significance of witnessing
The Beacon Light of Arunachala,
The centre of the earth.

Soundarya Lahari - Sloka: 25


Beneficial Results: 
ஸர்வ கார்ய ஜெயம் Influence in all fields.
Increase in income, commanding power, honour and influence.


त्रयाणां देवानां त्रिगुण-जनितानां तव शिवे
भवेत् पूजा पूजा तव चरणयो-र्या विरचिता ।
तथा हि त्वत्पादोद्वहन-मणिपीठस्य निकटे
स्थिता ह्येते-शश्वन्मुकुलित करोत्तंस-मकुटाः ॥ २५ ॥

Friday, 20 November 2015

அதிதி போஜனம் - சிவ சாயுஜ்யம்

பெரியவா சொன்ன ஒரு உண்மை நிகழ்ச்சி.

கும்பகோணம் மாமாங்க குளத்தோட மேலண்டக் கரைல ஒரு பெரிய வீடு உண்டு. அதுல குமரேசன் செட்டியார்னு பலசரக்கு வியாபாரி ஒர்த்தர் குடியிருந்தார். எனக்கு நன்னா ஞாபகம் இருக்கு... அவரோட தர்மபத்னி பேரு சிவகாமி ஆச்சி! அவா காரக்குடி பக்கத்ல பள்ளத்தூர சேந்தவா. அவாளுக்கு கொழந்தை குட்டி கெடையாது. அவா ஊர்லேர்ந்து நம்பகமா ஒரு செட்டியார் பையன அழைச்சுண்டு வந்து ஆத்தோட வெச்சுண்டு, மளிகைக் கடைய அவன் பொறுப்புல விட்டிருந்தா.

Narayaneeyam - Dasakam: 69 (Raasa Kreeda)

रासक्रीडा
RAASA KREEDA


Dasakam: 069 -- Slokam: 01
केशपाशधृतपिञ्छिकाविततिसञ्चलन्मकरकुण्डलं
हारजालवनमालिकाललितमङ्गरागघनसौरभम् ।
पीतचेलधृतकाञ्चिकाञ्चितमुदञ्चदंशुमणिनूपुरं
रासकेलिपरिभूषितं तव हि रूपमीश कलयामहे ॥१॥

keshapaashadhR^ita pinichChakaavitati sanchalanmakarakuNDalam
haarajaala vanamaalikaa lalitamangaraagaghana saurabham |
piitacheladhR^ita kaa~nchi kaa~nchitamuda~nchadamshumaNi nuupuram
raasakeli paribhuuShitaM tava hi ruupamiisha kalayaamahe || 1 ||

O Lord ! A bunch of peacock feathers adorning the beautiful in the locks of the hair the peacock feather, makarakundalam (in the ears), vanamala and other chains ( on the chest), sandal and other sweet smelling anointments, a golden belt on the yellow garment (on the hip), sparkling anklets with gems (on the feet), so do I meditate on your blessed form that has been specially decorated for theperformance of the Rasa Kreeda

Thursday, 19 November 2015

அபிராமி அந்தாதி - பாடல் 75 (Abhirami Andhadhi - Verse 75)


75. விதியை வெல்ல  

தங்குவர், கற்பக தாருவின் நீழலில், தாயர் இன்றி 
மங்குவர், மண்ணில் வழுவாய் பிறவியை,-மால் வரையும், 
பொங்கு உவர் ஆழியும், ஈரேழ் புவனமும், பூத்த உந்திக் 
கொங்கு இவர் பூங்குழலாள் திருமேனி குறித்தவரே.

பெரிய மலைகளையும், நுரைக் கடலையும், பதினான்கு உலகத்தையும் பெற்றெடுத்த ஏ அபிராமி! மணம் வீசும் பூவையணிந்த குழலுடையவளே! உன்னுடைய திருமேனியை இடையுறாது சிந்தையிலே தியானிப்பவர் சகலத்தையும் தருகின்ற கற்பக மரத்தின் நிழலையும் பெற்று இன்புறுவர். இடைவிடாது தோன்றும் மானிடப் பிறவியும் இல்லாமல் போவர். அத்தகைய பல பிறவிகளில் பெற்றெடுக்கும் மானிடத் தாயாரும் இல்லாமல் போவர் (என்றும் நிலையாகிய தாய் நீயே).

TO DEFY FATE

Thanguvar, karpaga thaaruvin neezhalil; thaayar inri
manguvar, mannil vazhuvaay piraviyai;-maal varaiyum,
pongu uvar aazhiyum, eerezh puvanamum, pooththa undhik
kongu ivar poonguzhalaal thirumeni kuriththavare.

Those who contemplate on the form of Abhirami whose stomach yielded big mountains, salty oceans and the fourteen worlds and who has a lock of hair with scented flowers will be gifted with the shelter of Karpaga Tree which will keep them always happy; also they will ultimately disappear from this earth without the incidence of having mothers every birth.Reference:
http://temple.dinamalar.com/Slogandetails.php?id=542
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0026_01.html
http://sanskritmantras.blogspot.in/2011/01/abirami-andhathi-lyrics-english.html
http://www.articlesbase.com/literature--articles/abhirami-anthathi-561445.html

Wednesday, 18 November 2015

Bhaja Govindaṁ - Verse 13


काते कान्ता धन गतचिन्ता 
वातुल किं तव नास्ति नियन्ता । 
त्रिजगति सज्जनसं गतिरैका 
भवति भवार्णवतरणे नौका ॥ १३॥

तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है, क्या उनका कोई नियंत्रक नहीं है| तीनों लोकों में केवल सज्जनों का साथ ही इस भवसागर से पार जाने की नौका है.

Monday, 16 November 2015

German Bell of Chidambaram சிதம்பரம் ஜெர்மானிய மணி

விபூதிப் பட்டை, முக்கிளை வில்வம் இரண்டும் 
சிவனாரின் முகத்தை நினைவுபடுத்துகின்றன.
Tiryak pundaram and inverted Vilva patram 
resemble the face of Lord Shiva.

Scroll down to read in English

திருச்சிற்றம்பலம்

ஜெர்மனி நாட்டின் டாக்டர் ஸ்ரீ கெண்டர் ஒரு முறை சிதம்பரம் வந்தார். நம் இந்து மதத்தின் மீது மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்ட அந்த டாக்டர் யோகா, தியானம் போன்றவற்றில் அதிக ஈடுபாடும் பயிற்சியும் கொண்டவர். அப்போது இங்கே 'ஓம்' என்று ஒலிக்கும் மணியின் ஓசையைக் கேட்டார்.  ஜெர்மனியில் ஒரு நாள் யோகப்பயிற்சியில் இருக்கும்போது இதேபோல 'ஓம்' என்று ஒலி கேட்டது நினைவுக்கு வந்தது. அப்போதுதான் அவருடைய நெடுநாள் கேள்விக்கும் பதில் கிடைத்தது.

Friday, 13 November 2015

Narayaneeyam - Dasakam: 68 (Happiness of the Gopikas)

गोपिकानां परम आह्लादः 
HAPPINESS OF THE GOPIKAS


Dasakam: 068 – Slokam: 01
तव विलोकनाद्गोपिकाजना: प्रमदसङ्कुला: पङ्कजेक्षण ।
अमृतधारया संप्लुता इव स्तिमिततां दधुस्त्वत्पुरोगता: ॥१॥

tavavilOkanaadgOpikaajanaaH pramadasankulaaH pankajekshaNa |
amR^itadhaarayaa samplutaa iva stimitataaM dadhustvatpurOgataaH || 1 ||

O Lotus eyed One! As the Gopikaas saw Thee and approached Thee, they were overcome with joy. They stood motionless as if drenched in a downpour of Immortal Bliss, seeing Thee in front of them.

Thursday, 12 November 2015

அபிராமி அந்தாதி - பாடல் 74 (Abhirami Andhadhi - Verse 74)


74. தொழில் மேன்மை அடைய 

நயனங்கள் மூன்றுடை நாதனும், வேதமும், நாரணனும், 
அயனும் பரவும் அபிராம வல்லி அடி இணையைப் 
பயன் என்று கொண்டவர், பாவையர் ஆடவும் பாடவும், பொன் 
சயனம் பொருந்து தமனியக் காவினில் தங்குவரே.

முக்கண்களையுடைய சிவன், திருமால், பிரும்மா முதலானோரும் வணங்கக்கூடிய தேவி அபிராமியாகும். அவளுடைய பாதங்களிலே சரண் என்றடைந்த அடியார்கள் இந்திர போகத்தையும் விரும்ப மாட்டார்கள். அரம்பை முதலான தேவ மகளிர் பாடி, ஆட, பொன் ஆசனமே கிட்டினும், அன்னையின் பாதச் சேவையையே பெரிதென நினைவார்கள்.

TO EXCEL IN PROFESSION

Nayanangal moonrudai naadhanum, vedhamum, naarananum,
ayanum paravum abiraama valli adi inaiyaip
payan enru kondavar, paavaiyar aadavum paadavum, pon
sayanam porundhu thamaniyak kaavinil thanguvare.

AbhiramaValli is the Goddess who is extolled and worshipped by our Lord Shiva, who has three eyes. She is also worshipped by Vedas, Narayana (Vishnu) and Brahma. Those who have surrendered unto Abhirami's Lotus feet would not like to stay in the blissful Karpaga grove.Reference:
http://temple.dinamalar.com/Slogandetails.php?id=542
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0026_01.html
http://sanskritmantras.blogspot.in/2011/01/abirami-andhathi-lyrics-english.html
http://www.articlesbase.com/literature--articles/abhirami-anthathi-561445.html

Bhaja Govindaṁ - Verse 12A


द्वादशमञ्जरिकाभिरशेषः
कथितो वैयाकरणस्यैषः । 
उपदेशो भूद्विद्यानिपुणैः 
श्रीमच्छङ्कर भगवच्छरणैः ॥ १२अ ॥

बारह गीतों का ये पुष्पहार, सर्वज्ञ प्रभुपाद श्री शंकराचार्य द्वारा एक वैयाकरण को प्रदान किया गया.

Wednesday, 11 November 2015

Soundarya Lahari - Sloka: 24


Beneficial Results: 
ஸர்வ பய நிவாரணம் Activation of ajna chakra.
Immunity from evil spirits, demons and curses of deceased ancestors and incurable diseases.


जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते
तिरस्कुर्व-न्नेतत् स्वमपि वपु-रीश-स्तिरयति ।
सदा पूर्वः सर्वं तदिद मनुगृह्णाति च शिव-
स्तवाज्ञा मलम्ब्य क्षणचलितयो र्भ्रूलतिकयोः ॥ २४ ॥

Sunday, 8 November 2015

Deepavali Tattvam


There are a total of twenty-seven separate verses of upadesa (spiritual teaching) that Sri Ramana composed, which are not included in the Upadesa Nunmalai section of ஸ்ரீ ரமண நூற்றிரட்டு (Sri Ramana Nultirattu), the Tamil ‘Collected Works of Sri Ramana’, but which could appropriately be included there.

Sri Sadhu Om gathered these twenty-seven verses together and arranged them in a suitable order to form a work entitled உபதேசத் தனிப்பாக்கள், the ‘Solitary Verses of Spiritual Teaching’, and he included this work at the end of his Tamil commentary on Upadesa Nunmalai, which is a book called ஸ்ரீ ரமணோபதேச நூன்மாலை – விளக்கவுரை (Sri Ramanopadesa Nunmalai – Vilakkavurai).

Saturday, 7 November 2015

Narayaneeyam - Dasakam: 67 (Disappearance of the lord)

भगवतः तिरोधानम्-पुनः प्रादुर्भावः च 
DISAPPEARANCE OF THE LORD


When Sri Krishna, the most generous and the Almighty Lord thus honored the Gopis by sporting with them, they were elated with pride. They thought that they were superior to all women in the world. Perceiving their arrogance produced by their good fortune and also their great pride, Keshava (Krishna) suddenly disappeared from the spot to curb their pride and to bless them as well. Gopis Suffer Pangs of Separation and Search for Lord Krishna.

Friday, 6 November 2015

அபிராமி அந்தாதி - பாடல் 73 (Abhirami Andhadhi - Verse 73)


73. குழந்தைப் பேறு உண்டாக 

தாமம் கடம்பு, படை பஞ்ச பாணம், தனுக் கரும்பு, 
யாமம் வயிரவர் ஏத்தும் பொழுது, எமக்கு என்று வைத்த 
சேமம் திருவடி, செங்கைகள் நான்கு, ஒளி செம்மை, அம்மை 
நாமம் திரிபுரை, ஒன்றோடு இரண்டு நயனங்களே.

ஏ, அபிராமி! உன்னுடைய மாலை, கடம்ப மாலை, படைகளோ பஞ்ச பாணங்கள் (ஐவகை மலர் அம்புகள்); வில்லோ கரும்பு; உன்னுடைய நெற்றிக் கண்களோ அருட் கண்கள்; நான்கு கரங்களோ செந்நிறமாகும். உன்னை வயிரவர்கள் வணங்கும் நேரமோ நள்ளிரவாகும். திரிபுரை என்ற பெயரும் உண்டு. நீ எனக்கு மேலாக வைத்திருக்கும் செல்வம் நின்னுடைய திருவடித் தாமரைகளேயாகும்.

TO BEGET CHILDREN

Thaamam kadambu, padai pancha paanam, thanuk karumbu,
yaamam vayiravar eththum pozhudhu; emakku enru vaiththa
semam thiruvadi, sengaigal naangu, oli semmai, ammai
naamam thiripurai, onrodu irandu nayanangale.

Abhirami has another name, Thiripurai; She has three eyes; She has four hands; eyes and hands are red in colour; She wears the garland of Kadamba; Her army is made up of four missiles; Her bow is sugarcane; the appropriate time to worship Her is midnight which is a favourite time of Lord Bhairava; the property left behind by Abhirami for me is Her graceful feet.Reference:
http://temple.dinamalar.com/Slogandetails.php?id=542
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0026_01.html
http://sanskritmantras.blogspot.in/2011/01/abirami-andhathi-lyrics-english.html
http://www.articlesbase.com/literature--articles/abhirami-anthathi-561445.html

Thursday, 5 November 2015

Bhaja Govindaṁ - Verse 12


दिनयामिन्यौ सायं प्रातः 
शिशिरवसन्तौ पुनरायातः । 
कालः क्रीडति गच्छत्यायुः 
तदपि न मुञ्चत्याशावायुः ॥ १२॥

दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार-बार आते-जाते रहते है काल की इस क्रीडा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है पर इच्छाओ का अंत कभी नहीं होता है.